Samsung има патентиран холографски уред кој со дисплеј на паметен телефон може да проектира 3D слики во просторот. Патентот го опишува и принципот на работа, кој за прикажување на слики во простор користи просторен модулатор на светло од нов тип.

Познато е дека научниците од Samsung веќе долго време работат на холографски технологии. Можно е да најдат решение што го подобрува квалитетот и ги елиминира ограничувањата што го попречуваат напредокот на постојните холографски системи.

Принципот се базира на употребата на микролински низи монтирани на рамна површина на екранот, која го фокусира зракот на светлината што го емитира екранот, за да проектира тридимензионална слика во воздухот.