Кои сме ние

Bold.mk е интернет портал кој нуди информации за кои сметаме дека се корисни за нашите читатели.

Кои лични податоци ги собираме и за која цел

Колачиња (Cookies)

Сајтот Bold.mk употребува едно или повеќе колачиња (cookies) со цел да добиеме статистички податоци за посетеноста на нашиот сајт. Ваквиот тип на колачиња не содржат директни лични податоци, туку тие можат да содржат податоци како: интернет адреса од каде се пристапува (IP адреса), време кога е пристапено, тип на уред од кој се пристапува (компјутер, лаптоп, паметен телефон), интернет прелистувач кој е употребен (Internet Explorer, Chrome, Firefox), оперативен систем (Microsoft Windows, Linux, Android), како и други технички податоци.

Вградени содржини од други сајтови

На сајтот Bold.mk може да бидат прикажани содржини кои се вградени во текстовите (на пример видеа, фотографии итн,) а припаѓаат на други сајтови врз кои ние немаме контрола. Овие сајтови може да бидат (но не се ограничени само на) Youtube, Twitter, Instagram итн. За нивната политика на приватност, ќе треба да ги посетите нивните сајтови.

Со кого ги споделуваме податоците

Податоците кои ги собираме се наменети само за аналитика за посетеноста на сајтот Bold.mk и податоците за поединечните посетители не се споделуваат со надворешни приватни или деловни субјекти.

Забелешка

Доколку имате забелешка за нашата политика за приватност на информациите, ве молиме контактирајте не на [email protected]