Google ја објави новата верзија на Android но сега едноставно наречена Android 10. Google објави прекинува да ги именува верзиите на Android според слатки. Освен овие промени, Google го промени и логото на Android оперативниот систем. Од досегашното тело на андроидот, остана само главата, очите и двете антени. Компанијата Google постојано прави измени во своите софтвери, но новите промени се едни од најдрастичните визуелни промени досега.