Човечкиот мозок може да ги запамети сите нови зборови во сон. Ова го потврдија научниците од Универзитетот во Берн во Швајцарија. Експертите спровеле студија и докажале дека во одредени фази на спиењето, луѓето можат да имаат асоцијации со непознати зборови.

Научниците спроведоа експеримент со 41 лице. Испитаниците добија шанса да слушаат разни парови на зборови во кои еден збор е на нивниот мајчин јазик, а вториот – странски (или измислен). Електроенцефалограмот ги снимил индикаторите на мозочната активност.

По будењето, на луѓето им беше понудено да го полагаат тестот. Задачата на субјектите беше да се утврди дали предметот опишан као измислен збор може да биде откриен.

По анализата на резултатите од тестот, експертите заклучија дека фразите слушнати во фазата на длабок сон неколку пати се паметат подобро. Така, длабокиот сон е најповолна фаза за асимилација на нови информации.