Се чини дека загадувањето на животната средина со деструктивни честички од пластика многу скоро ќе биде минато. Пред некој ден, научниците од Политехничкиот универзитет во рускиот град Томск конструираа реактор за континуирана синтеза на мономери – основна суровина што се користи при создавање на разградливи аналози на познатата пластика.

Според научниците, синтезата на мономери е најскапиот чекор при производство на еколошка пластика. Нивниот реактор значително ја поедноставува и намалува цената на процесот. Специјалистите успеаја да тестираат различни начини на создавање мономери во лабораторијата со помош на модел на реактор направен од стакло. Тие тврдат дека се подготвени да преминат кон производство на метален аналог со целосна големина.

Ова е првиот светски континуиран синтетички реактор со висока продуктивност, погоден за употреба во индустријата и овозможува да се добијат висококвалитетни суровини. Технологијата и опремата што ги предлагаат научниците од Томск ќе овозможат да се намалат трошоците за домашно производство на биоразградливи полимери.

„Сега синтезата на полимерите во индустријата се одвива во фази во неколку реактори. Во нашиот случај, сè се случува во еден реактор постојано. За да добиеме ист обем на производ, потребен ни е еден час за околу шест со традиционалните технологи“, велат од Универзитетот во Томск.