Користењето парацетамол за време на бременоста може да доведе до проблеми во однесувањето кај децата, откриле научниците од Универзитетот во Бристол, Британија. Студијата беше објавена во списанието Педијатриска и перинална епидемиологија .

Парацетамол е најпопуларен лек против болки во светот. Се смета за единствен безбеден лек за болка за време на бременоста. Сепак, сè повеќе студии покажуваат дека и тој може да му наштети на фетусот и да доведе до идна појава на астма, аутизам, неплодност и други здравствени проблеми.

Истражувачите анализирале податоци од 14.000 деца на возраст од 6 месеци до 17 години. За време на бременоста, нивните мајки пополниле прашалник, одговарајќи дали земале парацетамол во периодот од 18.  до 32. недела и колку често го правеле тоа.

Речиси половина од мајките земале парацетамол во овој период. Повеќето периодично, а 1,1% секој ден. Резултатите велат дека честата употреба на парацетамол во корелација со зголемен ризик кај дете во развој предизвикува нарушување на хиперактивноста и дефицит на внимание.

„Нашите наоди надополнуваат низа наоди во врска со докази за можни негативни ефекти на парацетамол за време на бременоста, како што е развој на астма или неплодност“, вели професороот Џин Голдинг.