Содржината на јаглерод диоксидoт во атмосферата на Земјата се враќа на вредностите на плиоценскиот период кога температурата била многу повисока, а листопадните шуми растеле во близина на Јужниот Пол. Многу научници користат софистицирани компјутерски модели за да го предвидат влијанието на климатските промени предизвикани од човекот, но ако се погледне назад во минатото, ќе најдеме доволно примери од реалниот свет за да дадеме нови сознанија.

Релативно топлиот период на плиоценот на Земјата меѓу 2,6 и 5,3 милиони години, довел до раст на цицачите и појавата на модерни форми, вклучувајќи ги и првите претставници на човечката раса. Во тоа време, просечната температура била 2-4 ° C повисока од денес, а нивото на океанот повисоко за 20-25 метри. Наскоро веројатно повторно на Земјата ќе се вратат овие услови бидејќи содржината на јаглерод диоксид во атмосферата денес достигна исто ниво како и плиоценската ера.

„Ова е неверојатно откритие. Последните шуми на Антарктикот пораснале при содржина на јаглерод диоксид од 400 ppm, па затоа е многу веројатно наскоро повторно да се вратат. Глечерите постојано се топат и тоа ќе им овозможи на растенијата повторно да го колонизираат континентот“, коментира шефот на Британската Антарктик експедиција (BAS), Jane Francis.

Доказите покажуваат дека температурите на летото низ плиоценот биле слични на температурата од 5 ° C во близина на половите.