Зборот “гранули” може да изгледа едноставен и безопасен на прв поглед, но од научен аспект, станува збор за многу ризичен дел за животната средина, особено за морињата. Исто така познати и како „солзите на сирена“, овие мали топчиња се суровина во индустријата за пластика.

Наместо да се трансформираат во предмети за домаќинство, огромен дел од нив завршуваат во морето, собирајќи токсини на нивната површина, кои потоа се проголтани од морскиот свет. Гранулите се основни компоненти при создавањето на повеќето пластични предмети, од шишиња за еднократна употреба до телевизори. Овие мали топчиња големи од неколку милиметри до половина сантиметар се класифицирани како примарна микропластика, заедно со микросфери кои се користат во козметичките производи.

Малата големина на гранулите го олеснува нивното транспортирање како суровина, која потоа производителите ја топат и обликуваат во сите видови пластични производи. За жал, лошото управување на овие сфери за време на транспортот и производството доведува до нивно несвесно пуштање во реките и океаните преку издувни канали, со дисперзија во земјата или индустриски отпад.