Најголемите шанси за успешно совладување на некој странски јазик имаат децата кои почнале да слушаат курс на 10-годишна возраст. Ова го заклучиле научниците од Центарот за невро-когнитивни науки на Универзитетот во Масачусетс.

Научниците развија компјутерски модел за анализа на информации собрани од 670.000 луѓе од различни националности и возрасти (најмладиот учесник имаше десет години, најстариот 70, додека просечната возраст била од 20 до 30 години). Во нивните прашалници, испитаниците ја посочиле возраста, “искуството” со наставата на англиски јазик, а исто така извршиле тест на познавање на граматичките правила.

Како резултат на тоа, се покажа дека граматиката на странските јазици најдобро се апсорбира во детството и адолесценцијата. Во исто време, по 18-годишна возраст, способноста за брзо учење се одржува, но ќе биде многу потешко да се достигне нивото на совладување на странскиот јазик, како мајчиниот.

извор: Cognition