Еден меѓународен тим научници открија неколку предмети кои се однесуваат како остатоци од експлозија на супернова, но не се неутронски ѕвезди или црни дупки. Со текот на времето, овие зомби ѕвезди ќе се претворат во бели џуџиња богати со кислород.

Трите ѕвезди пронајдени заедно со објектот LP 40-365 (мало бело џуџе) може да се резултираат од два вида супернови: Iax supernova (експлозија на бели џуџиња во двојна ѕвезда) или супернова како резултат на зафаќање на електрони од распаѓање на атомски јадра). Експлозиите се слаби, така што резултатот не е неутронска ѕвезда или црна дупка, туку ѕвезда со помала маса, која ќе се забрза и може да ја напушти галаксијата во иднина.