На периферијата на нашиот Сончев систем се крие мистериозен објект. Тој е 10 пати поголем од Земјата и се наоѓа 10 до 20 пати подалеку од Сонцето. Покрај тоа произведува значителен гравитациски ефект врз сè што е околу него. Научниците продолжуваат да ги проучуваат доказите за присуството на она што е претпоставено како Деветта планета во Сончевиот систем. Но, она што останува отворено е прашањето: Како нешто толку големо останало незабележано до сега?

Новото истражување објавено во Astronomical Journal сугерира дека можеби ќе треба да престанеме да го гледаме овој објект како планета. Можеби се работи за неколку помали објекти, кои заедно создаваат ефект, обично поврзан со таков како на големо небесно тело.

Астрономот Мајк Браун, кој не бил вклучен во пишувањето на оваа статија, веќе многу години работи на проблемот со Деветтата планета. Тој забележува дека за првпат некој предложи поинакво објаснување за феноменот што го набљудуваат научниците. Тој признава дека не е сигурен за точноста на објаснувањето, но укажува дека појавата на секоја нова студија е чекор кон откривање на она за што сеинтересираме.

Куперовиот појас, регион на сончевиот систем надвор од орбитата на Нептун, содржи безброј мали небесни тела. Во најголем дел, тие се состојат од мраз и камен и се појавиле во раните фази на формирањето на планетарниот систем. Многу од овие транс-Нептунски објекти се движат околу Сонцето во невообичаени орбити. Делумно, ова може да се објасни со влијанието на привлекувањето на големи небесни тела како што е Нептун. Но, некои од овие орбити се под влијание на некој невидлив објект способен да создаде значаен гравитациски ефект.

Мистериозната деветта планета можеби и ги предизвикува овие нарушувања. Џихад Тума, истражувач од Американскиот универзитет во Бејрут, ко-автор на новата студија, вели дека има многу сомневања дека тоа е влијание на планетата. Прво, сите научниците беа збунети од фактот дека орбитите на некои транс-нептунски објекти се покажаа премногу ексцентрични за промените во нив да ги направи едно големо тело. Исто така е сосема неразбирливо од каде може да дојде таква џиновска планета. Тума и неговиот помошник Сефилијан сметаат дека масата на таканаречената Деветта планета може да биде дистрибуирана во форма на диск. Како резултат на тоа, научниците заклучиле дека овој објект може да биде диск кој се состои од илјадници небесни тела со дијаметар помал од 100 километри. Тие, исто така, може да вклучуваат џуџести планети.