Фото-реконструкција на познати книжевни дела

Уживајќи во книгите на својата младост, францускиот фотограф Шарл Ру, реши да ги „врати во живот“ спомените на пишаните редови во омилените книги. За таа цел, Шарл направи колекција фотографии според мотиви од дел од книгите со кои израснал и се изградил како личност. Секоја фотографија е сцена од некое познато книжевно дело.